سحر ذکریا در مصاحبه ای ویدئویی به اشتراک گذاشت که در آن انتقادات کوبنده ای نسبت به کارگردانانی چون مهران مدیری و رضا عطاران مطرح می کند که درادامه می بینید.