پس از انتخاب تاج به عنوان عضو کمیته مسابقات فدراسیون جهانی فوتبال همیشه سؤالی مطرح بوده است مبنی بر اینکه چرا فیفا از بازیکنان قدیمی ایران در کمیته‌های خود استفاده نمی‌کند؟  افشاگری علی کریمی از آنچه در سال ۹۵ گذشت، قطعاً می‌تواند پاسخی مناسب برای این سؤال باشد.