بررسی مرکز پژوهش های مجلس در پایش ناامنی سرمایه گذاری در کشور نشان می دهد در اولین فصل 1400، درمیان 17 مولفه آماری قابل اندازه گیری از سوی نهادها که نیازی به پرسشنامه نداشته است قوه قضائیه نقشی تاثیر گذار را در کاهش امنیت  سمایه گذاری در این موعد داشته است.

این گزارش که شامل بخش های متعددی است، در بخشی از آن اثر مهم اقتصادی مولفه های مختلف در میزان امنیت سرمایه گذاری استانهای کشور در اولین مقطع سه ماهه سال 1400 موردارزیابی قرار گرفته است. در این مقایسه مشاهده می شود تهران و کهگیلویه و بویر احمد بدترین استان ها در امنیت سرمایه گذاری کشور بوده اند.

بدترین استان ها در پایش امنیت سرمایه گذاری در بهار 1400

استان تهران در پایش آماری مرکز پژوهش های مجلس، در میان 17 مولفه آماری مورد بررسی به صورت میانگین سطحی معادل با 5.6 داشته است. در این رده بندی هرچه این رقم به 10 نزدیک تر باشد امنیت سرمایه گذاری در آن استان کمتر بوده و هر چه به صفر نزدیک تر باشد وضعیت امنیت سرمایه گذاری در آن استان بهتر است.

در این استان سرقت مستوجب تعزیر، تعداد پرونده های کلاه برداری، تعداد تصادف منجر به فوت یا جرح در سطح 10 ارزیابی شده اند که مهمترین عوامل در بالابردن ناامنی سرمایه گذری در این استان داشته است.

تعداد پرونده های خیانت در امانت و رسیدگی به اختلافات تجاری  درسطح 9 ارزیابی شده که رده های بعدی ایجاد ناامنی اقتصادی در این استان بوده است.

کهگیلویه و بویر احمد نیز استان دیگری است که دراین رده بندی در سطح نا امن ترین استان ها در کشور در بهار 1400 بوده است.

بهترین استان ها برای سرمایه گذاری در بهار 1400

بررسی مولفه های آماری به تفکیک استان های کشور از سوی دیگر نشان می دهد، آذربایجان غربی در کشور بهترین استان از جهت سرمایه گذاری به حساب می آید که در اولین فصل سال جاری شاخص امنیت سرمایه گذاری آن در سطح 2.8 بوده است.

در این درجه بندی که توسط مرکزپژوهش های مجلس صورت گرفته است. هر چه رقم شاخص پایین تر باشد امنیت سرمایه گذاری در وضعیت مطلوب تری قرار دارد.

در این استان رسیدگی به اختلافات تجاری در کمترین سطح در کشور و به عبارت دیگر در مناسب ترین موقعیت قرار داشته است.

در مقایسه 17 مولفه آماری پایش وضعیت سرمایه گذاری، 15 مولفه سطح شاخص در کمتر از 5 بوده است.

درادامه رده دوم بهترین استان در این درجه بندی به استان سیستان و بلوچستان تعلق داشته که برابر با 3.01 بوده است.

منبع: اکوایران

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: