رتبه بندی معلمان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح  رتبه‌ بندی معلمان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی معلمان  یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی معلمان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت. 

با مصوبه کمیسیون تلفیق و براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ طرح رتبه‌بندی معلمان در سال آینده با اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومان عملیاتی می‌شود.

حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل مواردی است که به اعتبار رتبه‌بندی معلمان اضافه شده و عملاً فرهنگیان دریافتی خود را بر همین اساس خواهند داشت. ضمن اینکه پنج رتبه هم برای معلمان در نظر گرفته شده است.

معلمان دارای رتبه اول‌ که هم‌اکنون ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و براساس مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق حقوق پایه کارمندان در سال آینده ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد. ضمن اینکه براساس طرح رتبه‌بندی معلمان حائزین این رتبه با ۴۵ درصد افزایش حقوق مواجه شده و حداقل حقوق آنها به ۸ میلیون تومان می‌رسد.

معلمان حائز رتبه دوم علاوه بر حقوق پایه سال جاری که ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است با ۵۵ درصد افزایش حقوق مواجه می‌شود.

حائزین رتبه سوم هم علاوه بر حقوق فعلی که ۴ میلیون تومان است با ۶۵ درصد افزایش حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

حائزین رتبه چهارم هم علاوه بر حقوق فعلی که ۴ میلیون تومان است با ۷۵ درصد افزایش دریافتی خواهند داشت.

حائزین رتبه پنجم هم علاوه بر حقوق فعلی که ۴ میلیون تومان است حقوق سال آینده آنها با ۹۵ درصد افزایش مواجه خواهد شد.

عمده معلمان در رتبه ۲ و ۳ هستند که بالای ۸ میلیون تومان حقوق دریافت خواهند کرد. بنابراین بعد از اجرای رتبه‌بندی معلمان کف حقوق آنان (حقوق پایه سال جاری که ۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است + افزایش حقوق رتبه‌هایی که کسب کرده‌اند) حداقل ۸ میلیون تومان به بالا خواهد بود.

نحوه محاسبه اولین حقوق معلمان با اجرای رتبه‌بندی

جزئیات نحوه محاسبه مقرری ماه اول در فیش حقوقی معلمان در نظام رتبه‌بندی معلمان اعلام شد.

نحوه محاسبه مقرری ماه اول در فیش حقوقی به شرح زیر است:

مقرری ماه اول به وجوهی اطلاق می شود که در هنگام تبدیل وضعیت استخدامی (آزمایشی به رسمی) و یا افزایش حقوق و مزایا از حقوق مستقیم برداشت و حساب صندوق بازنشستگی واریز می شود.

در دو حالت حقوق و مزایا مشمول مقرری ماه اول می شود.

۱-تبدیل وضعیت استخدامی (آزمایشی به رسمی)

۲-افزایش حقوق و مزایا

مبلغ فوق از حساب مشترکین صندوق بازنشستگی کسر می گردد ولی مشترکین صندوق تامین اجتماعی مقرری ماه اول ندارند.

 ۵ بند از حکم کارگزینی مشمول مقرری ماه اول نمی باشد.

۱- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته

۲- فوق العاده بدی آب و هوا

۳-کمک هزینه عائله مندی

۴-کم هزینه اولاد

۵-سایر

همکاران عضو صندوق بازنشستگی حکم تطبیق رتبه ها به تاریخ ۹۸۰۷۰۱ اعمال شد. افزایش اولین ماه (مهر) به حساب صندوق واریز می شود. جهت محاسبه مقرری شان از مبلغ افزایش حقوق، فوق العاده های بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته از جمع افزایش کسر گردد.

سیستم حسابداری آموزش و پرورش به طور هوشمند عمل می نماید بدین صورت کسی در ماه مهر حکم افزایش حقوق خورده باشد مقرری کسر شده باشد و ماه بعد لغو شود این مقرری بلافاصله قابل عودت نیست تا اینکه در اولین حکم و یا حکم های افزایشی بعدی تا سقف مقرری حکم کارگزینی از همکار کسر نمی گردد.

 وضعیت یا تبدیل وضعیت های زیر مقرری ماه اول ندارند.

۱- وضعیت استخدامی های آزمایشی، پیمانی، قراردادی

۲- تبدیل وضعیت پیمانی به آزمایشی و بالعکس، قراردادی به پیمانی

تبدیل وضعیت استخدامی همکار از (آزمایشی به رسمی) مشترک صندوق تامین اجتماعی مقرری ماه اول ندارد.

مقرری ماه اول به وجوهی اطلاق می شود که در هنگام تبدیل وضعیت استخدامی (آزمایشی به رسمی) و یا افزایش حقوق و مزایا از حقوق مستقیم برداشت و حساب صندوق بازنشستگی واریز می شود.

در دو حالت حقوق و مزایا مشمول مقرری ماه اول می شود.

۱-تبدیل وضعیت استخدامی (آزمایشی به رسمی)

۲-افزایش حقوق و مزایا

مبلغ فوق از حساب مشترکین صندوق بازنشستگی کسر می گردد ولی مشترکین صندوق تامین اجتماعی مقرری ماه اول ندارند.

۵ بند از حکم کارگزینی مشمول مقرری ماه اول نمی باشد.

۱- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته

۲- فوق العاده بدی آب و هوا

۳-کمک هزینه عائله مندی

۴-کم هزینه اولاد

۵-سایر

همکاران عضو صندوق بازنشستگی حکم تطبیق رتبه ها به تاریخ ۹۸۰۷۰۱ اعمال شد. افزایش اولین ماه (مهر) به حساب صندوق واریز می شود. جهت محاسبه مقرری شان از مبلغ افزایش حقوق، فوق العاده های بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافته از جمع افزایش کسر گردد.

مقرری ماه اول= افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی - (فوق العاده بدی آب و هوا + فوق العاده کمتر توسعه یافته)

سیستم حسابداری آموزش و پرورش به طور هوشمند عمل می نماید بدین صورت کسی در ماه مهر حکم افزایش حقوق خورده باشد مقرری کسر شده باشد و ماه بعد لغو شود این مقرری بلافاصله قابل عودت نیست تا اینکه در اولین حکم و یا حکم های افزایشی بعدی تا سقف مقرری حکم کارگزینی از همکار کسر نمی گردد.

تبدیل وضعیت استخدامی همکار از (آزمایشی به رسمی) مشترک صندوق تامین اجتماعی مقرری ماه اول ندارد.