در جلسه علنی بعد از ظهر روز سه شنبه  مجلس شورای اسلامی و بیست و هشتمین جلسه آن، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ به پایان رسید.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ از اول اسفندماه در صحن علنی مجلس آغاز شد و سرانجام پس از ۱۳ روز و ۲۸ جلسه که در برخی از روزها به صورت سه شیفت تا ساعت ۲۲ ادامه داشت، امروز به پایان رسید.

در  ۲۸ جلسه گذشته، بررسی بخش های درآمدی و هزینه ای بودجه در ۲۰ تبصره مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت و برخی از پیشنهادهای آنها با موافقت دیگر نماینده های مردم در مجلس به تصویب رسید و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شد.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در بیست و هشت جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، تبصره(۱) لایحه که درباره نفت و روابط مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی است،  تبصره (۲) در خصوص ساز و کار شرکت های دولتی و واگذاری آن ها،  تبصره (۳) با موضوع تأمین مالی خارجی (فاینانس) و تبصره (۴) که به موضوع مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها پرداخته است، بررسی و تصویب کرده اند.

علاوه بر این نمایندگان مجلس در جلسات گذشته تبصره (۵) لایحه بودجه را که به موضوع تأمین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی اختصاص دارد، تبصره (۶ )درباره عوارض و مالیات،  تبصره (۷) در خصوص صنعت، معدن و ارتباطات، تبصره (۸) درباره آب و کشاورزی، تبصره (۹) با موضوع آموزش، پژوهش و فرهنگ و  تبصره (۱۰) درباره موضوعات قضایی، دفاعی و انتظامی را به تصویب رساندند.

همچنین نمایندگان در ۱۳ روز بررسی لایحه بودجه، تبصره (۱۱) را درباره مسکن و حمل و نقل،  تبصره (۱۲) در خصوص حقوق و دستمزد، تبصره (۱۴) با سازو کار هدفمندی یارانه ها، تبصره (۱۵) با محوریت برق و انرژی هسته ای، تبصره (۱۷) با موضوعات رفاه و سلامت، تبصره (۱۸) درباره تولید و بهره وری، تبصره (۱۹) در خصوص بودجه و تبصره (۲۰) با محوریت منابع انسانی دولت مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفت.

با تصویب تبصره های لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، این لایحه برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود در صورتی که نظر شورای نگهبان در برخی از بندها تامین نشود، برای تامین نظر این شورا، لایحه بودجه بار دیگر به مجلس ارجاع می شود.  

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: