بازار سکه  امروز  شاهد کاهش قیمت سکه بود. سکه امامی، امروز به ۱۲,۳۷۴,۰۰۰ (دوازده میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۳۷۴,۰۰۰ -۳,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۲  11:28
۱۲,۳۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ ۰.۶۲ روز قبل
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۸۲ ۱۰ روز پیش

 

منبع: گسترش نیوز