۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه سفره خانوار مربوط به نان، آرد و ماکارونی است.

به نقل از فرهیختگان، یکی از مواردی که دولت و درمجموع سیاستگذار باید در برنامه‌های اصلاحی خود آن را مدنظر داشته باشد، اثرات این سیاست‌ها بر معیشت دهک‌های درآمدی است. در این خصوص نگاهی به آمارها نشان می‌دهد مهم‌ترین داده‌های مستند در این حوزه، گزارش هزینه-درآمد خانوارهای شهری و روستایی است که مرکز آمار ایران آن را منتشر می‌کند.

آخرین و جدیدترین گزارش مرکز آمار از هزینه-درآمد خانوار مربوط به سال ۱۳۹۹ است که سال گذشته منتشر شده است.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۹ خانوارهای روستایی ایرانی به‌طور میانگین ۱۳/۶ میلیون تومان برای اقلام خوراکی هزینه کرده‌اند که سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن حدود سه‌میلیون و ۳۵۴ هزار تومان یا به‌عبارتی ۲۴/۶ درصد بوده است.

طبق نتایج گزارش مرکز آمار، بالاترین سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن مربوط به دهک دوم و سوم به ترتیب با ۲۷/۵ و ۲۷/۳ درصد است.

در دهک اول این مقدار ۲۵/۹درصد است. در دهک چهارم ۲۶ درصد، در دهک پنجم ۲۵/۳ و در دهک هفتم این مقدار ۲۵/۱ درصد است. در دهک‌های هشتم و نهم به‌ترتیب ۲۲/۸ و ۲۲/۱ درصد و در دهک پردرآمد دهم نیز این مقدار ۲۵/۳ درصد است.

اما در خانوارهای شهری کشور نیز سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن در سفره دهک‌های درآمدی به‌طور میانگین ۲۰/۷ درصد است. به‌عبارتی خانوارهای شهری کشور طی سال ۱۳۹۹ درحالی ۱۶/۱ میلیون تومان صرف هزینه‌های خوراکی کرده‌اند که سهم هزینه‌های آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن حدود سه‌میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بوده است.

بین خانوارهای شهری، بالاترین سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن در سفره خانوار مربوط به دهک‌های اول با ۲۵/۲ و دوم با ۲۴/۶ درصد است.

در دهک سوم ۲۳/۴ درصد، در دهک چهارم ۲۲/۸ درصد، در دهک پنجم ۲۲/۳ درصد، در دهک ششم ۲۱/۷ درصد، در دهک هفتم ۲۱ درصد، در دهک هشتم ۲۰/۳ درصد و در دهک‌های نهم و دهم به ترتیب ۱۹/۲ و ۱۶/۹ درصد است.

سهم ۲۴ درصدی نان و آرد و ماکارونی در سبد غذایی کارگران

اثر گرانی نان و آرد و ماکارونی و رشته را از زاویه دیگری نیز می‌توان بررسی کرد. این بخش مربوط به سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن در سفره گروه‌های شغلی است.

داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد کمترین سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن از کل هزینه‌های خوراکی خانوار بین گروه‌های شغلی مربوط به تکنسین‌ها و دستیاران و کارمندان امور اداری و دفتری هرکدام با ۱۸ درصد است. پس از این گروه، گروه شغلی قانونگذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران و متخصصان (علمی و فنی) در رتبه دوم قرار دارند.

سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن از کل هزینه‌های خوراکی خانوار ۱۹ درصد است. کارکنان خدماتی و فروشندگان با ۲۰ درصد سوم هستند.

سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن از کل هزینه‌های خوراکی خانوار در گروه شغلی کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهی‌گیری، صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط و متصدیان مونتاژکاران ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و رانندگان وسایل نقلیه و همچنین افراد غیرشاغل ۲۱ درصد است.

اما بین گروه‌های شغلی، سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن از کل هزینه‌های خوراکی خانوار در گروه شغلی کارگران با ۲۴ درصد، بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است.

سهم ۲۴ درصدی نان و آرد و ماکارونی در سبد غذایی کارگران

اثر گرانی نان و آرد و ماکارونی و رشته را از زاویه دیگری نیز می‌توان بررسی کرد. این بخش مربوط به سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن در سفره گروه‌های شغلی است.

داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد کمترین سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن از کل هزینه‌های خوراکی خانوار بین گروه‌های شغلی مربوط به تکنسین‌ها و دستیاران و کارمندان امور اداری و دفتری هرکدام با ۱۸ درصد است. پس از این گروه، گروه شغلی قانونگذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران و متخصصان (علمی و فنی) در رتبه دوم قرار دارند.

سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن از کل هزینه‌های خوراکی خانوار ۱۹ درصد است. کارکنان خدماتی و فروشندگان با ۲۰ درصد سوم هستند.

سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن از کل هزینه‌های خوراکی خانوار در گروه شغلی کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهی‌گیری، صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط و متصدیان مونتاژکاران ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و رانندگان وسایل نقلیه و همچنین افراد غیرشاغل ۲۱ درصد است.

اما بین گروه‌های شغلی، سهم هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن از کل هزینه‌های خوراکی خانوار در گروه شغلی کارگران با ۲۴ درصد، بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: