دبیر انجمن خودروسازان گفت: نسبت به بخشنامه وزیر صمت مبنی بر شیوه جدید قرعه‌کشی خودرو انتقاد داریم. تاکنون بخش خصوصی کار خود را انجام می‌داد و بدون سیستم قرعه کشی مردم به سهولت خودرو را ثبت نام کرده و تحویل می‌گرفتند.

 احمد نعمت گفت: نامه وزیر صمت به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با سیاست‌های رئیس جمهور نیز مغایرت دارد. آقای وزیر گفته بودند امسال قرعه‌کشی نداریم. اکنون این سوال مطرح است که چرا سیستم قرعه کشی را تغییر دادند؟

وی افزود: به گفته دبیر انجمن خودروسازان این‌ روش برای قرعه‌کشی خودرو درست نیست. باید اجازه داد هیئت مدیره خودروسازان خود تصمیم به روش فروش بگیرند.

براساس این گزارش وزیر صمت به سازمان حمایت بخشنامه‌ای مبنی بر لزوم اجرایی شدن قرعه‌کشی توسط این سازمان ابلاغ کرده است که خودروسازان باید از ۱۸ اردیبهشت از این شیوه تبعیت کنند.