ارزش سهام عدالت با توجه به نوسانات بورس افزایش و کاهش پیدا می کند.ارزش سهام عدالت مستقیم با غیر مستقیم متفاوت است. ارزش سهام عدالت در برگه های مختلف متفاوت است. ارزش سهام عدالت در برگه های یک میلیون تومانی از بقیه برگه ها با ارزش تر است.ارزش سهام عدالت مردم با یکدیگر متفاوت است.

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در 4 دی ۱۴۰۱

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۹۰۶ ۱۱۶۸
شگویا ۱۰۷۴ ۴۹
شاوان ۲۰۳۰ ۵
دانا ۳۱۸ ۴۵
بنیرو ۲۹۵ ۳
رمپنا ۱۴۰۹ ۱۴۳
اخابر ۷۰۵ ۲۴۴
کگل ۷۶۳ ۱۰۷
حکشتی‌ ۲۴۹۱ ۸۰
فولاد ۵۸۳ ۲۵۲۰
فولاژ ۹۸۵ ۴۸
فخوز ۲۶۳ ۱۱۶
ساراب ۲۲۵۵ ۹
ورنا ۷۳۱ ۳
حپترو ۳۴۳۱ ۱
کچاد ۱۱۶۰ ۲۳۷
وپست ۵۲۹ ۱۶
مارون ۱۷۸۴۵ ۴۹
شپنا ۷۵۸ ۴۱۶
شتران ۳۶۲ ۲۶۰۰
شبندر ۹۴۹ ۹۳۰
بسویچ ۴۲۵ ۹
وبملت ۳۰۹ ۳۰۵
وبصادر ۱۶۳ ۱۴۲۷
خاور ۲۹۲ ۴۲۰
وتجارت ۱۵۶ ۱۸۲۲
فایرا ۴۶۳ ۳۲
شراز ۱۴۰۷ ۴
جم ۳۴۵۰ ۴۲
فملی ۷۲۲ ۱۸۴۰
سدشت ۲۵۵۱ ۸
بفجر ۱۸۹۸ ۳۸
وتوصا ۷۷۴ ۱۲
 شبریز ۱۶۷۶ ۴۱
خساپا ۲۲۱ ۳۶
لکما ۸۵ ۲۲
بترانس ۲۱۰ ۳

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در 4 دی ۱۴۰۱

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (4 دی ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به۹ میلیون و۸۲۹ هزار و ۲۱۹ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۹۰۶ ۲۲۹۲
شگویا ۱۰۷۴ ۴۷
شاوان ۲۰۳۰ ۴
دانا ۳۱۸ ۱۶
بنیرو ۲۹۵ ۳
رمپنا ۱۴۰۹ ۱۳۷
اخابر ۷۰۵ ۲۳۹
کگل ۷۶۳ ۱۰۴
حکشتی‌ ۲۴۹۱ ۷۸
فولاد ۵۸۳ ۲۵۲۰
فولاژ ۹۸۵ ۷۳
فخوز ۲۶۳ ۲۹۶
ساراب ۲۲۵۵ ۳
ورنا ۷۳۱ ۳
حپترو ۳۴۳۱ ۱
کچاد ۱۱۶۰ ۱۸۱
وپست ۵۲۹ ۱۶
مارون ۱۷۸۴۵ ۴۷
شپنا ۷۵۸ ۱۰۰۸
شتران ۳۶۲ ۲۰۹۰
شبندر ۹۴۹ ۹۱۲
بسویچ ۴۲۵ ۹
وبملت ۳۰۹ ۲۹۹
وبصادر ۱۶۳ ۱۴۰۰
خودرو ۲۵۵ ۴۷
وتجارت ۱۵۶ ۱۷۸۸
 فایرا ۴۶۳ ۳۱
شراز ۱۴۰۷ ۴
جم ۳۴۵۰ ۴۱
فملی ۷۲۲ ۱۴۷۳
سدشت ۲۵۵۱ ۸
بفجر ۱۸۹۸ ۳۸
وتوصا ۷۷۴ ۱۲
شبریز ۱۶۷۶ ۱۵
خساپا ۲۲۱ ۳۹
لکما ۸۵ ۲۲
بترانس ۲۱۰ ۳

توثیق سهام عدالت برای دریافت وام

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در حاشیه جلسه روز گذشته شورای عالی بورس در رابطه با سامانه توثیق سهام عدالت و حواشی اخیر مبنی بر عدم همکاری بانک‌ها با سهامداران اظهار کرد: زیرساخت سامانه توثیق سهام در بازار سرمایه فراهم و سرویس‌های مرتبط با آن در اختیار تمامی بانک‌ها قرار گرفته است. اکنون تمامی بانک‌ها امکان استفاده از سرویس سامانه توثیق سهام را دارند، به نحوی که تاکنون در دو بانک به مرحله اجرا رسیدند و مابقی نیز منتظر تکمیل زیرساخت‌های حقوقی و الکترونیکی هستند.

وی ادامه داد: فراهم‌سازی زیرساخت‌های الکترونیکی وظیفه بانک‌ها است و سازمان بورس ماموریتی را در این رابطه ندارد. ابلاغیه توسط خود شعبه اصلی بانک مربوطه به شعبات زیر مجموع ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان بورس گفت: سامانه سهام عدالت متوفیان (سامانه انتقال سهام عدالت به وراث) قرار بود تا پایان شهریور مهیا شود اما راه‌اندازی کامل آن نیازمند همکاری همه جانبه قوه‌قضائیه است.

عشقی بیان کرد: از آنجایی که کار متوفیان و انحصار وراثت در اکثر شهرستان‌ها به صورت دستی انجام و تعداد متوفیان زیاد است، اکنون مسئولان مربوطه در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌های الکترونیکی در این شهرها هستند.