ارزش سهام عدالت با توجه به نوسانات بورس افزایش و کاهش پیدا می کند. ارزش سهام عدالت مستقیم با غیر مستقیم متفاوت است. ارزش سهام عدالت در برگه های مختلف متفاوت است. ارزش سهام عدالت در برگه های یک میلیون تومانی از بقیه برگه ها با ارزش تر است. ارزش سهام عدالت مردم با یکدیگر متفاوت است.

امروز شنبه (۲۱ خرداد ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۱ میلیون و۲۰۷ هزار و۹۴۱ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با۱۸۸۸ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۵۱۸.۴۰۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۴۲۰.۱۸۶ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۲۹۷۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۰۱۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فملی، خودرو،وبصادر، وتجارت،حکشتی، شاراک،وبملت بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس فجهان، دماوند،شرانل،ومهان،خدیزل،پخش،ودی بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش معاملات امروز بازار بورس3464 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6116 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار کگل، نوری، شپدیس، شپنا،‌رمپنا، وبملت و شتران بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس زاگرس، آریا،ددانا، دماوند،بمپنا،بگیلان و اتکای بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 21 خرداد 1401

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس   842 1168
شگویا 1222 49
شاوان  2480 5
دانا 99 45
بنیرو   238 3
رمپنا  1768 143
اخابر 758 244
کگل  1363 107
حکشتی‌ 

2115

80
فولاد  1175 2520
فولاژ  904 48
فخوز  559 116
ساراب 1577 9
ورنا  515 3
حپترو 2928 1
کچاد  1602 237
وپست  415 16
مارون  19050 49
شپنا   696 416
شتران  534 2600
شبندر 899 930
بسویچ 1600 9
وبملت 380 305
وبصادر  193 1427
خاور  168 420
وتجارت   193 1822
 فایرا 2011 32
شراز  14215 4
جم 4712 42
فملی 740 1840
سدشت 3303 8
بفجر  1593 38
وتوصا 939 12
 شبریز  2323 41
خساپا  190 36
لکما  88 22
بترانس  233 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 21 خرداد 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (21 خرداد 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و68 هزار و956 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس   842 2292
شگویا 1222 47
شاوان  2480 4
دانا 99 16
بنیرو   238 3
رمپنا  1768 137
اخابر 758 239
کگل  1363 104
حکشتی‌  2115 78
فولاد  1175 2520
فولاژ  904 73
فخوز  559 296
ساراب 1577 9
ورنا  515 3
حپترو 2928 1
کچاد  1602 181
وپست  415 16
مارون  19050 47
شپنا   696 1008
شتران  534 2090
شبندر  899 912
بسویچ 1600 9
وبملت 380 299
وبصادر  193 1400
خودرو 211 47
وتجارت   193 1788
 فایرا 2011 31
شراز  14215 4
جم 4712 41
فملی 740 1473
سدشت 3303 8
بفجر  1593 38
وتوصا 939 12
 شبریز  2323 15
خساپا  190 39
لکما  88 22
بترانس  233 3
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۵ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: