ارزش سهام عدالت با توجه به نوسانات بورس افزایش و کاهش پیدا می کند. ارزش سهام عدالت مستقیم با غیر مستقیم متفاوت است. ارزش سهام عدالت در برگه های مختلف متفاوت است. ارزش سهام عدالت در برگه های یک میلیون تومانی از بقیه برگه ها با ارزش تر است. ارزش سهام عدالت مردم با یکدیگر متفاوت است.

امروز شنبه (۲۱ خرداد ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۱ میلیون و۲۰۷ هزار و۹۴۱ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با۱۸۸۸ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۵۱۸.۴۰۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۴۲۰.۱۸۶ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۲۹۷۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۰۱۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فملی، خودرو،وبصادر، وتجارت،حکشتی، شاراک،وبملت بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس فجهان، دماوند،شرانل،ومهان،خدیزل،پخش،ودی بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش معاملات امروز بازار بورس3464 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6116 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار کگل، نوری، شپدیس، شپنا،‌رمپنا، وبملت و شتران بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس زاگرس، آریا،ددانا، دماوند،بمپنا،بگیلان و اتکای بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 21 خرداد 1401

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس  8421168
شگویا122249
شاوان 24805
دانا9945
بنیرو  2383
رمپنا 1768143
اخابر758244
کگل 1363107
حکشتی‌ 

2115

80
فولاد 11752520
فولاژ 90448
فخوز 559116
ساراب15779
ورنا 5153
حپترو29281
کچاد 1602237
وپست 41516
مارون 1905049
شپنا  696416
شتران 5342600
شبندر899930
بسویچ16009
وبملت380305
وبصادر 1931427
خاور 168420
وتجارت  1931822
 فایرا201132
شراز 142154
جم471242
فملی7401840
سدشت33038
بفجر 159338
وتوصا93912
 شبریز 232341
خساپا 19036
لکما 8822
بترانس 2333

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 21 خرداد 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (21 خرداد 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و68 هزار و956 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس  8422292
شگویا122247
شاوان 24804
دانا9916
بنیرو  2383
رمپنا 1768137
اخابر758239
کگل 1363104
حکشتی‌ 211578
فولاد 11752520
فولاژ 90473
فخوز 559296
ساراب15779
ورنا 5153
حپترو29281
کچاد 1602181
وپست 41516
مارون 1905047
شپنا  6961008
شتران 5342090
شبندر 899912
بسویچ16009
وبملت380299
وبصادر 1931400
خودرو21147
وتجارت  1931788
 فایرا201131
شراز 142154
جم471241
فملی7401473
سدشت33038
بفجر 159338
وتوصا93912
 شبریز 232315
خساپا 19039
لکما 8822
بترانس 2333
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۵ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: