این کارشناس هواشناسی گفت: نمودار وارونگی دما تا پایان روز تا وقتی با باد و بارش روبه‌رو نشویم، ادامه خواهد داشت.

این خبر خوشی برای دانش‌آموزان نیست و احتمال دارد تا آخر هفته درگیر آلودگی باشیم و شاید مدارس همچنان تعطیل بمانند. البته این فقط پیش بینی هواشناسی است. خوش‌بین به تمیز شدن هوای تهران، کرج و اراک تا پایان هفته نیستیم.