بن بست فکری و به چالش کشیدن مغز بهترین راه است برای تقویت هوش و حافظه. و لازمه هر فردی است Brainstorming and challenging the brain is the best way to boost intelligence and memory. And it requires everything که در اوقات فراغت علاوه بر سرگرمی با حل معما و چیستان عملکرد مغز و تمرکزش را بهبود دهد.

در این بخش با جذاب ترین معماهای تقویت هوش، دیداری و ادراکی با تک تک شما عزیزان همراه هستیم.

 

۱٫ در تصویر زیر اشتباه را پیدا کنید؟

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

۲٫ در تصویر زیر چه تعداد Animal حیوان می بینید؟

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

۳٫ کدام یک از ببرها تنهاست؟

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

۴٫ در تصویر زیر چند مربع را می بینید؟

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

۵٫ به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟ معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

 

 

پاسخ معماها:

معمای ۱:

دکمه space در صفحه کلید لپ تاپ نیست.

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

معمای ۲:

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

معمای ۳:

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

معمای ۴:

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

معمای ۵:

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

***********

معمای شماره ۱)

به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

معمای شماره ۲)

Busاتوبوس از کدام طرف حرکت می کند؟

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

معمای شماره ۳)

۳ را توپ قرار دهید تا عدد ۳۰ را بدست بیاورید.

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

معمای شماره ۴)

کدام یک از این خطوط موازی هستند؟

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

معمای شماره ۵)

خواندن در تاریکی ، جان و همسرش در اتاق نشسته بودند. در حالی که جان تلویزیون تماشا می کرد و همسرش کتاب می خواند. در ساعت ۱۱ شب برق قطع شد و جان به رختخواب رفت، اما همسرش به خواندن ادامه داد.

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش

  •