۱. چه کسی در معما تصویری جذاب فقیر است؟

معما تصویری جذاب

هر دوی این زنان مجرد هستند، اما یکی از آنها سال ها در فقر زندگی می کرد و برای پرداخت بدهی خود به بانک دستبرد زد. می توانید حدس بزنید کدام یک؟

۲. آیا می توانید ۳ کلمه انگلیسی در تصویر پیدا کنید؟

معما تصویری جذاب

 

۳. کدام غار را انتخاب کند؟

معما تصویری جذاب

مردی در حال کاوش در قطب جنوب بود که طوفانی شدید شروع شد. او موفق شد دو غار را پیدا کند که بتواند در آن پناه بگیرد، اما متوجه شد که یک خرس قطبی گرسنه در یکی از غارها حضور دارد و غار دیگری پر از زباله های رادیواکتیو است. کدام غار را انتخاب می کند؟ این سوال یک تفریح و سرگرمی جالب برای مغز است.

۴. خروجی در معما تصویری جذاب کجاست؟

معما تصویری جذاب

یک شاهزاده خانم در یک برج حبس شد. او متوجه شد که می تواند از در چهارم فرار کند. اما فقط ۳ در وجود دارد. چگونه می تواند درب شماره ۴ را پیدا کند؟

۵. آیا می توانید ۳ کلمه انگلیسی را در تصویر پیدا کنید؟

معما تصویری جذاب

 

۶. کدام خروجی را انتخاب می کند؟

معما تصویری جذاب

مردی اسیر شد، اما ۳ راه ممکن برای فرار او وجود دارد. یک خروجی سگ های عصبانی دارد. دومی یک بمب با تایمر ۵ دقیقه ای دارد و از قبل روشن است. سومی یک نگهبان مسلح دارد. کدام را باید انتخاب کند؟

۷. کدام آسانسور ایمن تر است؟

معما تصویری جذاب

علی پیامی دریافت کرد، مبنی بر اینکه یک قاتل زنجیره ای به تازگی در حال ورود به ساختمان او دیده شده است. او تصمیم گرفت از ساختمان خارج شود. در حالی که او منتظر بود، ۲ آسانسور همزمان به طبقه علی رسیدند. در هر دوی آنها مردی بود که بسیار مشکوک به نظر می رسید. او در کدام آسانسور باید سوار شود؟

۸. این عکس چه اشکالی دارد؟

معما تصویری جذاب

 

۹. دروغگو در معما تصویری جذاب کیست؟

معما تصویری جذاب

یک تاجر به دفترش رسید و متوجه شد که برخی از اسناد بسیار مهم از روی میزش ناپدید شده است. پلیس به ۳ نفر مشکوک شد و هر کدام گفتند که حتی به دفتر نرفته‌اند. چه کسی دروغ می گوید؟

۱۰. چگونه توانست فرار کند؟

معما

مردی ربوده شد و در خانه ای حبس شد. خانه ۴ در داشت و او می توانست از یکی از آنها فرار کند. دمای بسیار سردی در پشت در اول وجود دارد که او را تا حد مرگ منجمد می کند. کوسه های بسیار گرسنه پشت در دوم هستند. اتاق پشت سوم پر از گاز سمی است. چهارمی آنقدر خورشید قوی دارد که همه چیز را می سوزاند. چگونه می تواند فرار کند؟

پاسخ معما تصویری جذاب

پاسخ۱:

زن با لباس قرمز. چون که او هزینه زیادی برای لباس های خود کرده است آن هم لباس های برای استفاده در خانه. همچنین بیش از مقدار یک نفر غذاهای ناسالم و گران در یخچال او موجود است. او نگران نیست که غذاها فاسد شوند.

پاسخ ۲:

پاسخ 2

پاسخ معما تصویری جذاب ۳:

پاسخ ۴:

پاسخ 4

 معما تصویری جذاب ۵:

پاسخ 5

پاسخ ۶:

تایمر بمب در ۵ دقیقه تنظیم شده است. فرد می تواند از این زمان برای فرار از درب بمب کار گذاشته شده، فرار کند.

پاسخ معما تصویری جذاب ۷:

در تصویر دقت کنید. فرد قاتل از سمت پایین ساختمان به سمت بالا می آید. پست فرد کت و شلوار پوش، قاتل است.

پاسخ ۸:

به افراد و تصویرشان در آینه نگاه کنید. اشکال در آنجاست.

پاسخ ۹:

رد پاها مربوط به مرد است. به کفش های مرد دقت کنید.

پاسخ ۱۰:

او می تواند هنگام غروب آفتاب از درب چهارم خارج شود.

چند تا درست فهمیدی؟ در مورد آن به ما بگویید و مطمئن شوید که آن را برای دوستان خود بفرستید تا مقایسه کنند.