1. معما: مردی در سن 25 سالگی در اثر کهولت سن می میرد. چه طور ممکنه؟
جواب: درسال کبیسه بـه دنیا آمد.

 

2. معما: چه چیزی چهار پا دارد اما نمی‌تواند راه برود؟
پاسخ: میز آشپزخانه شـما.

 

3. معما: نارنجی روشن با سبز در بالا و صدای طوطی چیست؟
جواب: یک هویج.

 

4. معما: شـما در حال اجرای یک مسابقه هستید. در نهایت، شـما از فرد در رتبه دوم عبور می‌کنید. مسابقه را در چه مکانی بـه اتمام رساندید؟
پاسخ: مقام دوم.

 

5. معما: من همیشه سر میز شام هستم، اما هرگز بخشی از غذا نیستم. من چی هستم؟
جواب: بشقاب و ظروف نقره.

 

6. معما: پنج کودک و سه سگ بدون چتر بیرون گیر کرده بودند، اما هیچ کدام خیس نشدند. چطور ممکنه؟
پاسخ: چون باران نمی بارید.

 

7. معما: چه چیزی را میتوانید در دست راست خود قرار دهید اما در دست چپ خود نه؟
پاسخ: آرنج چپ شـما.

 

8. معما: اگر سه سیب پیدا کنید و دو تا را بردارید، چند سیب دارید؟
پاسخ: دو سیب – همان عددی کـه از سبد خارج کردید.

 

9. معما: کجا یک دیوار با دیوار دیگر ملاقات می‌کند؟
پاسخ: در گوشه.

 

10. معما: پایتخت فرانسه کجاست؟
پاسخ: حرف «ف» البته! این تنها حرف بزرگ در کلمه اسـت.

 

11. معما: چه گروهی هرگز موسیقی نمینوازد؟
جواب : کش لاستیکی.

 

12. معما: حضرت موسی چند حیوان را سوار کشتی کرد؟
پاسخ: هیچ- موسی در کشتی نبود. نوح بود.

 

13. معما: کدام ساختمان بیشترین طبقه را دارد؟
پاسخ: کتابخانه.

 

14. معما: من همیشه دنبالت می کنم و تک تک حرکاتت را کپی می کنم، اما نمیتوانی بـه من دست بزنی یا من را بگیری. من چی هستم؟
پاسخ: سایه شـما.

 

معماهای کلمه ای برای بچه ها

75 معما برای سرگرمی بچه ها + بهترین معما برای کودکان

15. معما: من یک شماره فرد هستم. یک حرف را بردار و من زوج می‌شوم. من چه شماره ای هستم؟
جواب: هفت.

 

16. معما: کلمه را پیدا کنید: دو حرف اول نشان دهنده یک مرد و سه حرف اول نشان دهنده یک زن اسـت. چهار حرف اول بـه معنی قهرمان اسـت در حالی کـه کل دنیا بـه معنی یک زن بزرگ اسـت. چه کلمه ای اسـت؟
پاسخ: قهرمان «hero».

 

17. معما: فقط یک کلمه در فرهنگ لغت وجوددارد کـه املای ان اشتباه اسـت. چیست؟
جواب: کلمه «اشتباه» اسـت.

 

18. معما: پایان همه ی چیز چیست؟
جواب: حرف «ز».

 

19. معما: کدام کلمه چهار حرفی را می‌توان جلو، عقب یا وارونه نوشت و همان‌ گونه از چپ بـه راست خوانده شود؟
پاسخ: کبک.

 

20. معما: دو تا در گوشه ای، یکی در اتاق، هیچ کدام در خانه، یکی در پناهگاه. چیست؟
جواب: حرف «R»