دولت در سال جدید با حذف ارز ترجیحی پیشنهاداتی برای یارانه جدید دارد. به تازگی پرداخت یارانه گوشت به عنوان یارانه جدید توسط دولت مردان مطرح شده است.این یارانه جدید بر اساس گمانه زنی ها به 300 هزار تومان می رسد. یارانه جدید به گفته برخی از نمایندگان به صورت کالا پرداخت خواهد شد.در ادامه به آخرین اخبار از یارانه جدید می پردازیم.

با وجود اصلاح تعرفه گاز، همچنان مشترکان پله آخر حداقل معادل 5 میلیون تومان در ماه در واقع دریافت می‌کنند، در حالی که مشترکان پله اول با توجه به مصرف در واقع معادل 500 هزار تومان یارانه می‌گیرند.

 مصوبه هیئت وزیران درباره اصلاح تعرفه گاز مشترکان خانگی چهارشنبه 16 آذر ابلاغ شد، طبق این مصوبه، پله‌های اول تا سوم بدون تغییر قیمت باقی ماندند، اما پله چهارم تا ششم 30 درصد افزایش و پله هفتم تا دهم 50 درصد افزایش نسبت به تعرفه قبلی را داشتند و همچنین تعرفه پله‌های یازدهم و دوازدهم نیز عدد ثابت 5000 و 6000 تومان به ازای هر متر مکعب تعیین شدند.

تعرفه خانگی گاز

صویر 1- تعرفه جدید گاز خانگی (واحد: ریال)

 

 

بدین ترتیب تعرفه گاز 64 درصد از مشترکان هیچ تغییری نکرد ولی طبق محاسبات، قبض گاز مشترکان دو پله آخر که جزو طبق مرفه‌نشین هستند، بیش از 4 برابر شد و از رقم حداقل 230 هزار تومان در ماه به حداقل 975 هزار تومان در ماه افزایش پیدا کرد.

تعرفه قدیم و جدید

جدول 1- میزان قبض و یارانه دریافتی مشترکان هر پله در تعرفه قدیم و جدید (واحد: تومان)

همانطور که می‌دانید قبض گاز مشترکان بدین صورت محاسبه می‌شود که بسته به کل مصرف مشترک، میزان مصرف هر پله در تعرفه آن پله ضرب می‌شود و همه اعداد به دست آمده با یکدیگر جمع می‌شوند.

بدین ترتیب به دلیل بهره‌مندی مشترکان پرمصرف از قیمت‌های یارانه‌ای در پلکان‌های ابتدایی، طبق تعرفه جدید گاز نیز همچنان مشترکان پرمصرف در پله‌های آخر یارانه پنهان قابل توجهی را دریافت می‌کنند.

تصویر 2 یارانه قدیم و جدید مشترکان هر پله را نشان می‌دهد. بدین ترتیب همچنان مشترکان پله آخر حداقل حدود 5 میلیون تومان یارانه در ماه دریافت می‌کنند درحالی که مشترکان پله اول تنها 500 هزار تومان یارانه می‌گیرند.