در این بخش با جذاب ترین معماهای تقویت هوش، دیداری و ادراکی با تک تک شما عزیزان همراه هستیم.

۱٫ در تصویر زیر اشتباه را پیدا کنید؟

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

۲٫ در تصویر زیر چه تعداد Animal حیوان می بینید؟

 

 

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

 

 

۳٫ کدام یک از ببرها تنهاست؟

 

 

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

 

 

۴٫ در تصویر زیر چند مربع را می بینید؟

 

 

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

 

 

۵٫ به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟ معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

 

 

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

 

 

 

 

پاسخ معماها:

معمای ۱:

دکمه space در صفحه کلید لپ تاپ نیست.

 

 

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

معمای ۲:

 

 

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

معمای ۳:

 

 

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

معمای ۴:

 

 

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

معمای ۵:

 

 

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

***********

معمای شماره ۱)

به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟

 

 

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

معمای شماره ۲)

Busاتوبوس از کدام طرف حرکت می کند؟

 

 

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

معمای شماره ۳)

۳ را توپ قرار دهید تا عدد ۳۰ را بدست بیاورید.

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

معمای شماره ۴)

کدام یک از این خطوط موازی هستند؟

 

 

 

 

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش/ تمام سنین

 

 

معمای شماره ۵)

خواندن در تاریکی ، جان و همسرش در اتاق نشسته بودند. در حالی که جان تلویزیون تماشا می کرد و همسرش کتاب می خواند. در ساعت ۱۱ شب برق قطع شد و جان به رختخواب رفت، اما همسرش به خواندن ادامه داد.

معما و سرگرمی های جالب برای تقویت هوش

  •