قیمت گوشت قرمز امروز چهارشنبه 24 خرداد ۱۴۰۲ اعلام شد. هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۳۵۵ تا ۳۶۰ هزار تومان به مغازه‌دار و با احتساب ۱۰ درصد به مصرف کننده عرضه می‌شود.

قیمت هر کیلو شقه گوسفندی در خرداد سال گذشته ۱۲۹ هزار تومان بوده و امروز قیمت شقه به ۳۷۰ هزار تومان رسیده است. قیمت شقه گوسفندی در یک سال ۲۴۰ هزار تومان گران شده است.

قیمت گوشت قرمز در بیست و سوم خرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

راسته با استخوان گوسفندی

۳۲۰,۰۰۰
ران کامل ممتاز گوسفندی

۴۱۰,۰۰۰
کف دست گوسفندی با ماهیچه

۳۵۵,۰۰۰
ران پاک کرده گوساله

۳۷۵,۰۰۰
سر دست پاک کرده گوساله

۲۹۰,۰۰۰
گردن گوسفندی

۲۸۰,۰۰۰
قلوگاه گوساله

۱۹۵,۰۰۰
گردن گوساله

۱۹۰,۰۰۰
قلم گوساله

۱۱۵,۰۰۰
سردست گوسفندی

۳۸۰,۰۰۰
ماهیچه گوساله

۳۷۰.۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۲۵۰.۰۰۰
نیم شقه سردست گوسفند

۳۶۵.۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی

۳۷۰,۰۰۰
نیم شقه ران گوسفندی

۳۹۰,۰۰۰