قیمت سکه و قیمت طلا در بازار صبح امروز شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ در جدول زیر مشخص شد.

۲۷ خرداد ۱۴۰۲

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ ۲۳,۰۷۷,۰۰۰
طلای ۲۴ عیار ۳۰,۷۶۹,۰۰۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ ۲۲,۷۷۰,۰۰۰
طلای دست دوم ۲۲,۷۶۹,۶۵۰
آبشده کمتر از کیلو ۹۹,۹۸۰,۰۰۰
مثقال طلا ۹۹,۹۲۰,۰۰۰
انس طلا ۱,۹۵۸.۱۳
 

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی ۲۸۶,۳۰۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی تک فروشی  ۲۴۸,۸۱۰,۰۰۰
نیم سکه تک فروشی ۱۵۴,۷۰۰,۰۰۰
ربع سکه تک فروشی ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰
سکه گرمی تک فروشی ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
تمام سکه (قبل ۸۶) ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
نیم سکه (قبل ۸۶) ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه (قبل ۸۶) ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
 

حباب سکه

حباب سکه امامی ۶۱,۶۴۰,۰۰۰
حباب سکه بهار آزادی ۲۴,۶۵۰,۰۰۰
حباب نیم سکه ۴۲,۴۴۰,۰۰۰
حباب ربع سکه ۴۸,۱۹۰,۰۰۰
حباب سکه گرمی ۳۴,۳۳۰,۰۰۰