در این خبر به بررسی قیمت انواع ران گوسفندی در بازار پرداختیم.

قیمت ران گوسفند داخلی بسته بندی هر کیلو ۳۹۰ هزار تومان شد ران گوسفندی تنظیم بازار نیز با قیمت ۳۹۰ هزار تومان برای هر کیلو به فروش می رسد و بسته یک کیلیوگرمی گوشت آبگوشتی گوسفندی ۲۶۵ هزار تومان است.

قیمت گوشت گوسفند

نام محصول وزن قیمت / تومان

ران گوسفندی داخلی مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۳۹۰,۰۰۰

ران گوسفندی داخلی مهیا پروتئین ۲ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰

آبگوشتی گوسفند مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۲۶۵,۰۰۰

ران گوسفندی تنظیم بازار پویا پروتئین ۱ کیلوگرم ۳۹۰,۰۰۰

ران گوسفندی تنظیم بازار پویا پروتئین ۲ کیلوگرم ۷۸۰,۰۰۰