کد 3 رقمی را از تصویری که دارای 5 ترکیب اشتباه است اما سرنخ می دهد، پیدا کنید. تست های منطق و تفکر به این دلیل محبوب هستند که ذهن شما را تحریک می کنند و در عین حال سرگرم می شوند. این چالش ها در شبکه های اجتماعی بسیار محبوب هستند و به همه اجازه می دهند تا توانایی خود را در حل مشکلات پیچیده نشان دهند. امروز ماموریت شما پیدا کردن کد برای حل معما است. ممکن است آسان به نظر برسد، اما یک چالش واقعی است! پس کمی وقت بگذارید تا تصویر را با دقت مشاهده کنید و سرنخ هایی را بیابید که به موفقیت شما کمک می کند! آیا برای انجام چالش آماده اید؟ پس بزن بریم!

کد 3 رقمی را از تصویری که دارای 5 ترکیب اشتباه است اما سرنخ می دهد، پیدا کنید. تست های منطق و تفکر به این دلیل محبوب هستند که ذهن شما را تحریک می کنند و در عین حال سرگرم می شوند. این چالش ها در شبکه های اجتماعی بسیار محبوب هستند و به همه اجازه می دهند تا توانایی خود را در حل مشکلات پیچیده نشان دهند. امروز ماموریت شما پیدا کردن کد برای حل معما است. ممکن است آسان به نظر برسد، اما یک چالش واقعی است! پس کمی وقت بگذارید تا تصویر را با دقت مشاهده کنید و سرنخ هایی را بیابید که به موفقیت شما کمک می کند! آیا برای انجام چالش آماده اید؟ پس بزن بریم!

قوانینی که باید برای حل چالش رعایت کنید

رسیدن به چالش در چند دقیقه انجام نمی شود: شما باید مشاهده کنید و تمرکز کنید. برای یافتن کد 3 رقمی صحیح، این قوانین را دنبال کنید: پس از هر ترکیب، نقاط رنگی قرار می گیرند. نقطه سفید به این معنی است که یکی از ارقام موجود نیست، نقطه زرد به این معنی است که یکی از ارقام موجود است اما در کادر صحیح نیست و نقطه سبز به این معنی است که یکی از ارقام در کادر صحیح وجود دارد.

این نکات استدلال شما را راهنمایی می کند و به شما در یافتن کد کمک می کند. با این حال، همانطور که توسط نوار لغزنده دشواری در تصویر نشان داده شده است، این چالش از سطح دشواری برخوردار است. بنابراین، برای موفقیت در این پازل، فقط سعی کنید ترکیبات تصادفی را امتحان کنید.

شما باید نقاط رنگی چیده شده بعد از هر ترکیب را مشاهده کنید و از منطق خود برای یافتن کد استفاده کنید. توجه! نقاط رنگی به ترتیب اشتباهی قرار می گیرند. شما 30 ثانیه فرصت دارید تا کد را پیدا کنید یا چالش را کامل کنید، پس مراقب باشید و تمرکز کنید! روح منطق برای حل معماهای روز ضروری است. پازل ها برای تحریک مغز و بهبود مهارت های حل مسئله شما طراحی شده اند.

منطق می تواند به شما کمک کند اطلاعات را مرتب کنید و ارتباط بین مواردی را که برای یافتن کد صحیح ضروری هستند پیدا کنید. هرچه بیشتر از مغز خود استفاده کنید، قوی تر می شود و حل پازل آسان تر می شود. با آموزش ذهن منطقی خود، توانایی خود را برای تصمیم گیری و حل مشکلات سریعتر و کارآمدتر نیز بهبود می بخشید. با کار کردن با ذهن منطقی خود، قادر خواهید بود با تمام چالش هایی که بر سر راه شما قرار می گیرد، مقابله کنید و هر معمای روز را با موفقیت حل کنید!

رمز روز را فاش کردیم. اعدادی که کد را تشکیل می دهند رنگی هستند. فراموش نکنید که برای یافتن راه حل به تصویر نگاه کنید! ما شما را تشویق می کنیم که پاسخ را در کمتر از 30 ثانیه کشف کنید. برای کسانی که کد را پیدا کردند، به شما تبریک می گویم! 451 است!

تست هوش