نتایج جستجو :

  • درایو جنسی اغلب به عنوان میل جنسی توصیف می شود. هیچ اندازه گیری عددی برای میل جنسی وجود ندارد. در عوض، درایو جنسی در شرایط مربوطه درک می شود.

  • برای رسیدن به ارگاسم باید با همسرتان دوست باشید و عاشقانه او را کنار خود داشته باشید. بحث و جدل و دعوا موانع سرسختی در مقابل ارگاسم هستند. هر چه بیشتر با هم بحث کنید روابط جنسی و میل جنسی در شما کاهش می‌یابد و متعاقبا دیرتر به ارگاسم خواهید رسید.

  • مردان ، از جمله مردان جوان، مشکلات جنسی زیادی دارند. این مسئله به هیچ وجه مشکل نادری نیست. و فقط سفت نشدن آلت نیست که گریبانگیر مردان می‌شود ، انزال زودرس حدود 20 درصد مردان را درگیر می‌کند.

  • روابط جنسی همیشه به ارگاسم ختم نمیشود و گاهی رضایت فردی و احساس خوشنودی روح و روان میتواند یکی از پایه های این رابطه باشد و هر چقدر که فرد سلامت روحی و روانی بیشتری داشته باشد، هماهنگی او با زوج در رابطه جنسی سالم آسان تر و راحت تر است.

  • رابطه جنسی صمیمانه ترین ارتباط بین دو نفر است که جای هیچ خجالت و شرمی ندارد. هر دوی شما حق دارید از آن لذت ببرید و نیازهایتان تامین شود.

  • میزان موفقیت در درمان رابطه جنسی می تواند بین 65 تا 85 درصد باشد. در اختلال ارگاسم اولیه درمان معمولا بین 75 تا 90 درصد موارد موفقیت آمیز است. موفقیت در درمان اختلال ارگاسم معمولا با سن زوجین، روان سالم و داشتن رابطه عاشقانه مرتبط است.

  • زنانی که می دانند ممکن است شوهرشان به طرف روابط خارج از زناشویی کشیده شوند تلاش می کنند با هر راهی که شده رابطه خویش را گرم نگه دارند بیشتر این زنان گرم نگه داشتن رابطه زناشویی را راهی برای نگه داشتن شوهرشان در چهارچوب خانه می دانند به همین علت ناخشنودی و عدم ارگاسم شان را از همسرشان مخفی می کنند و اظهار به رضایت می کنند.

  • اولین رابطه جنسی لزوما نباید همراه با درد و خونریزی زیاد باشد. وقتی بهترین تکنیک ها را انتخاب کنید، درد و ناراحتی نیز کمتر می شود و می تواند رابطه لذت بخش تری را تجربه کنید.

  • مطالعات بهداشت جنسی گزارش می‌‌دهد، محبت نسبت به یکدیگر بعد از رابطه جنسی اعم از نوازش و لمس عاشقانه به رضایت بیشتر جنسی کمک می‌کند و این در زوجینی که از رابطه جنسی راضی هستند، زیاد دیده می‌شود.