نتایج جستجو :

  • اسپری رنگ مو موقت است و برای کسانی که علاقه زیادی به ایجاد تنوع در رنگ موها دارند مناسب است.

  • بهترین راه برای افرادی که علاقه زیادی به تنوع رنگ موهایشان داردند، استفاده از اسپری رنگ مو موقت است. خوبی اسپری رنگ موهای موقت در این است که نیازی به مراقبت های خاصی ندارند و برای موها آسیبی در پی ندارند.