نتایج جستجو :

  • با سرد شدن هوا موارد ابتلا به سرماخوردگی و سرفه کردن ناشی از آن بیشتر شایع می‌شود بنابراین خودداری از مصرف برخی انواع خوراکی‌ها هنگام سرماخوردگی و سرفه کردن توصیه میشود.