نتایج جستجو :

  • یکی از چالش های که اکثر زوجین هنگام اقدام به بارداری با آن مواجه می شوند، نحوه استفاده از بی بی چک، یعنی زمان مناسب استفاده از آن و تحلیل نتایج بی بی چک است. همچنین برخی نیز استرس این موضوع را دارند که احتمالا جواب اشتباه بی بی چک چقدر است؟

  • بی بی چک وسیله ای است که جهت تست و تشخیص حامله بودن زنان به راحتی در خانه قابل استفاده است.