نتایج جستجو :

  • متاسفانه همسان‌سازی اتفاق نیفتاد و به متناسب‌سازی تبدیل شد. این دستاورد در این شرایط سخت، دستاورد خوبی است. دریافتی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با بازنشستگان کشوری و لشکری بسیار ناچیز است. این سوال مطرح می‌شود دلیل این اختلاف چیست؟ ما نمی‌توانیم خودمان را با بازنشستگان لشکری و کشوری مقایسه کنیم، این دو قشر همیشه مورد تفضل بوده‌اند.

  • این روزها بازنشستگان کارگری با دردها و مصائب بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند؛ دردهایی که قبل از هرچیز در پایین بودن سطح حقوق ماهانه آنها ریشه دارد و بعد از آن، به ناکافی بودن خدمات درمانی و بهداشتی ارائه شده بازمی‌گردد؛ بازنشستگان خواستار مشارکت بیشتر در تعیین سرنوشت خود هستند و می‌گویند «تامین اجتماعی» سرمایه بین نسلی ماست و باید خودمان آن را اداره کنیم.حسین غلامی (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در گفتگوی زیر با تاکید بر اهمیت نقش مشارکت جمعی در نیل به اهداف مشترک، از اجرایی نشدن قانون در تعیین مزد و مستمری طبقه کارگر می‌گوید و اضافه می‌کند: سال به سال قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته، کاهش یافته است.

  • برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فقط یک راه مانده آن هم تشکیل جلسه شورای عالی کار است.