نتایج جستجو :

  • مدیر برنامه آموزشی فلوشیپ خواب دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: «خواب خوب» خوابی است که شبانه پشت سر هم به مدت حداقل 8 ساعت و با احساس شادابی و رفع خستگی پس از بیدار شدن همراه است.