نتایج جستجو :

  • برای حفظ آرامش در رابطه جنسی لازم است که با شریکتان صمیمی و راحت باشید و بتوانید علاوه مسائل روزمره و ابراز علاقه درمورد علایق جنسی و نیاز هایتان با او صحبت کنید. صحبت در مورد علایق جنسی بسیار به کیفیت رابطه شما کمک می کند و باعث شناخت بیشتر رفتارهای جنسی طرفین می شود.

  • خودارضایی ، مانند دیگر رفتارهای انسانی ، وقتی به طورمکرر انجام شود ، یا به شکلی نامناسب (مانند در ملاء عام ، یا در مقابل عدم رضایت دیگران) باشد، در زندگی فرد به یک مشکل تبدیل می شود.

  • ترک اعتیاد به خودارضایی، مانند صاعقه به شما اصابت نخواهد کرد. این فرایندی است که نیازمند تعهد است و ممکن است گاهی هم اشتباه کنید یا پسرفت داشته باشید.