نتایج جستجو :

  • رابطه جنسی نیز بخشی طبیعی از زندگی انسان است. اما اختلال در آن می تواند باعث شروع اختلافات زناشویی، از بین رفتن اعتماد به نفس، اختلالات روانی و دیگر اثرات منفی شود.