نتایج جستجو :

  • ساناز سماواتی با انتشار این عکس نوشت: گفتم یک عکس با انرژی مثبت و خوب بزارم.... تو این روزای خود قرنطینگی حال دلامون خوب بشه و امیدوارم منتظر اتفاقات خوب بشیم.‌ آمین