نتایج جستجو :

  • لیزر اسپکترا، لیزر کربن پیل یا پیلینگ کربن، همه نام های مختلفی است که به یک شیوه درمانی خاص با استفاده از کربن و لیزر خاص گفته می شود. از جمله دستگاه های بسیار موثر و کاربردی در زمینه روشن سازی و بستن منفذهای پوست لیزر اسپکترا است.