نتایج جستجو :

  • اولین گام در بهبود کودک درون، عدم انکار آن است. مطمئنا شما فرد آزادی هستند و می توانید وجود کودکی که درون شماست را انکار کنید. اما پس از آن منتظر باشید که در تغییر رفتار و احساساتتان دچار مشکل شوید.