نتایج جستجو :

  • محمد شیری متولد 30 بهمن 1328 در مشهد، بازیگر است . فارغ التحصیل دیپلمه ادبیات می باشد، از مشهد به تهران آمده و بازیگری را آغاز کرد