همانطور که در بدست آوردن یک دفتر کار دونبش فقط یک فاکتور دخیل نیست در حال حاضر نیز فقط یک فاکتور نیست که شما را از پولدار شدن باز می دارد.

بعضی از مطالبی که شما در این کتاب می خوانید بگویید «من قبلاً آن را میدانستم»، خوب اگر قبلاً آن را میدانستید چرا پولدار نیستید؟ بخاطر اینکه پولدار شدن یعنی ترکیب یک مجموعه فکر و شعور با اعمالی که شما نیاز دارید انجام دهید تا به آن برسید. به این دلیل است که هفت فصل بعد نه تنها روی اینکه شما چطور فکر کنید تمرکز می کند بلکه به آنچه شما باید انجام دهید نیز میپردازد یعنی طرز فکر شما تعیین می کند که چطور عمل کنید. بنابراین قبل از اینکه یک اشتباه خاصی یا یک توصیه آموزنده نادیده گرفته شود لحظهای درباره اینکه چرا اشتباه می کنید یا چرا رفتار پیشنهاد شده را به کار نمی بندید فکر کنید.

همین است که این مقاله را از سایر مقاله های برنامه ریزی متمایز می کند. این مقاله فقط یک فهرست از کارهایی که باید انجام بدهید نیست؛ بلکه به آنچه که شما فکر می کنید و اینکه چطور احساسی می کنید نیز میپردازد. شما نباید به هر توصیه آموزنده که در این کتاب جهت پولدار شدن ارائه شده بپردازید. اگر شما فقط با آنها را انجام دهید در مسیر بدست آوردن کنترل آینده مالی خود به خوبی قرار خواهید گرفت. فصلی ۲ تا ۸ عناصر کلیدی مورد نیاز جهت رسیدن به موفقیت مالی را توصیف می کند. هرکدام از آنها بطور مستقیم با یکی از ستونها در فرم خود ارزیابی دختران خوب ثروتمند می شوند در ارتباط است. من به شما پیشنهاد می کنم که ابتدا به قسمتهایی که ارتباط نزدیکتری با پاسخ های شما در فرم ارزیابی دارد بپردازید. این جایی است که به شما بیشترین کمک را در ارتباط با فهمیدن دلایلی منحصر به فرد برای نرسیدن به استقلال مالی ارائه خواهد داد و توصیه هایی برای اینکه چطور آن رفتار را تغییر دهید نیز در اختیارتان خواهد گذاشت. وقتی این بخشی را خواندید به خودتان نگویید که میخواهید هرآنچه که در توصیه های آموزنده بیان شده انجام دهید. این کار شما را در معرضی شکست قرار خواهد داد. در عوضی همانطور که در امتداد مسیر پیش می روید پیشنهادات آموزندهای را که میتوانید انجام دهید مدیریت کنید و زمانی را به نوشتن این رفتارها در برنامه عملی که در انتهای این کتاب گنجانده شده است اختصاص دهید همانطور که گوئت گفت:

(آن لحظه یک نفر با اطمینان به خودش قول می دهد و متعهد می شود بعد مشیت الهی نیز برانگیخته می شود.» (از تو حرکت از خدا برکت))

دنیا به عمل جایزه می دهد. شما خواهید فهمید که وقتی تعهدی می کنید مبنی بر اینکه از نظر مالی مستقل شوید - هرطور که آن را تعریف می کنید - به دنیا، به رابطه خود با پولی و رفتارهایی که به پولدار شدن شما کمک می کند بطور متفاوتی نگاه خواهید کرد. "دختران خوب" پولدار نمی شوند زیرا آنها بیشتر روی نیازهای دیگران تمرکز می کنند تا روی نیازهای خودشان و از انجام اقدامات مورد نیاز برای به واقع مستقل شدن خودداری می کنند. شما «لایک دختر خوب بودن» پولدار نمی شوید اما میتوانید با یک زن بالغ و بزرگسالی بودن پولدار شوید - و اجازه ندهید کسی غیر از این به شما بگوید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: