همانطور که همه ما میدانیم، غرور مذکر یک چیز شکننده است. ما حول و حوشی موضوعات سخت و جدی، آرام و پاورچین راه میرویم و از سؤالات ضروری خودداری میکنیم و به تصمیماتی که همه به نام حفظ غرور یک مرد هستند تسلیم می شویم. در این مرحله ما می بینیم که آنها بدست آورده ما را تلف کنند، آیا این اشتباه آنهاست؟ التبه که نه! این ما هستیم که بازی "دختر خوب" را انجام می دهیم و از آنها بهتر از خودمان مراقبت میکنیم. بگذارید که من یک مورد را در این باره با شما در میان بگذارم.

خانم دلورز یک پزشک موفق با یک مطب بزرگ و پر رونق است. او در حیطه تخصصی خود بسیار مورد احترام است و بیماران و همکاران او بسیار به او اعتماد دارند و تقریباً ۳۰۰/۰۰۰ دلار در سال درآمد اوست. دلورز با یک مرد خانهدار ازدواج کرد که به خوبی از بچهها مراقبت می کرد ولی در مورد امور مالی و پولی بسیار ضعیف بود.

چند بار او از شوهرش خواست پولی را که با زحمت به دست اورده جایی سرمایه گذاری کند اما شوهرش بسیار پرخاشگر شد و تا مدتی ناراحت بود طوری که باعث شد او به این نتیجه برسد که این کار به ایجاد مشکلی در زندگی نمیارزد. بنابراین او حالا تمام پول و دارایی خود را به شوهرش واگذار کرده و روی در آوردن پول کافی تمرکز می کند بنابراین دیگر اهمیتی هم ندارد که مقداری از ان را از دست بدهد. نه تنها زوج های سنتی با این مشکل مواجه می شوند بلکه زنان که پولی هایشان را به شرکای کاری، والدین، خواهر یا برادر یا مشاوران مالی به امانت میسپارند نیز اینچنین هستند. زنان بسیاری به من گفته اند که وقتی از مشاوران مالی خود سؤال می پرسند، پاسخ مشابهی دریافت می کنند. بدین ترتیب این زن تا حدی مجبور می شود احساسی کند که احتمالا نمیداند درباره چه چیزی صحبت می کند یا اینکه به طریقی صداقت آن مرد را زیر سؤال می برد. در بهترین وضعیت "دختران خوب" عقب نشینی خواهند کرد و از ایجاد هر موجی خودداری خواهند کرد. در بدترین وضعیت آنها باور می کنند که احتمالاً نمیدانند درباره چه چیزی صحبت می کنند و "ناتوانی آموخته شده" را گسترش میدهند. چه پول شما باشد که عجولانه و نسنجیده سرمایه گذاری می شود و چه غرور همسر شما یا اشخاصی دیگر، این آینده مالی شماست که در خطر است. این گفته را شنیده اید: بهترین دفاع، یک حمله خوب است.

خوب، این دقیقاً همان نگرشی است که وقتی قضاوت مردان زیر سؤالی میرود یا وقتی درباره توانایی شان در اداره خانواده احساسی نارضایتی می کنند دارند. آنها به شما حمله می کنند و باعث می شوند احساسی کنید گویی کار اشتباهی انجام دادهاید یا نمیدانید راجع به چه چیز صحبت می کنید. از صحبت کردن درباره موضوعات مالی بخاطر جلوگیری از صدمه به غرور و منیت دست نکشید. اگر این کار را انجام دهید تنها باعث می شوید مدت زمانی را که طول میکشد از نظر مالی آزاد و مستقل شوید طولانی تر شود.

توصیه های آموزنده

عمل را از عامل جدا کنید و یا به عبارتی بازی را از بازیگر جدا کنید. این درباره مدیریت غرور یا منیت نیست بلکه درباره مدیریت یک مجموعه کار است. وقتی شما درباره موضوعات مالی بحث می کنید منحصراً روی حقایق آن تمرکز کنید نه روی شخصیتها. اگر فرد دیگری بخواهد آن را به موضوع شخصی تبدیل کند به گفتن این جمله عادت کنید:

این موضوع درباره شما نیست درباره مجموعه کار و پیدا کردن راه هایی برای توسعه آن است.

تاکتیک های اندازه دست را بشناسید.

آنها دقیقاً طراحی شده اند تا شما را در یک فاصله معین نگه دارند. دعوا راه انداختن، انتقاد کردن از دانشی تان و شما را به اطاعت وا داشتن همه تاکتیکهای اندازه دست هستند. اگر شما بتوانید این رفتارها را بعنوان تاکتیک شناسایی کنید موفق تر خواهید بود تا اینکه به آنها بعنوان حمله های شخصی به شخصیت خود نگاه کنید.

حمایت یک فرد بی طرف را خارج از حزب منظور کنید.

وقتی شما به یک بن بست می رسید کمک گرفتن از یک شخصی حرفهای آگاه و دانا (نه یک دو دست یا عضو خانواده) که می تواند برای هر دو شما یک تصمیم واقع بینانه و بیطرف بگیرد برای شما مثمرثمر خواهد بود. دوباره روی مشکلی تمرکز کنید نه روی شخص.

شناسایی کنید و کمک های منفی را تشخیص دهید.

النور روزولت یک روز گفت: «هیچ کس نمیتواند بدون رضایت خودتان، شما را وادار کند احساس زیردست بودن کنید.» "دختران خوب" با کسانی که به آنها اعتنا نمی کنند - درباره پولی یا هر چیز دیگر - تبانی می کنند. زنان بزرگسالی رضایت نمی دهند. در عوض آنها با قبول مسئولیت برای یادگیری موضوعاتی که زندگی شان را تحت تاثیر قرار میدهد کنترل زندگی به عهده می گیرند. اگر درخواستها در بحثهای مالی گنجاندہ شود یا تحصیل کردن در زمینه موضوعات مالی در خانواده شما نادیده گرفته شود دیگر این شما هستید که باید روشی های دیگری جهت کسب دانش مورد نیاز جهت پولدار شدن را ایجاد کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: